Statens Museum for Kunst

Fjernundervisning idékatalog – dansk guldalder

Brug SMK's online samlinger af guldalderkunst i din fjernundervisning! Brede bøge, solbeskinnede landskaber og et borgerskab, der som ny, stærk social klasse rykker ved de etablerede samfundsstrukturer. I den danske guldalder undergår Danmark mange markante forandringer på vejen fra enevældigt monarki til demokrati med grundlovens indførelse i 1849.

I dette idékatalog med øvelser til udvalgte værker præsenteres eleverne for forskellige hovedtemaer i den danske guldalder (ca. 1800-1850). Borgerskabet og familieportrætter, landskabet, nationalfølelse etc. Det er nemlig i guldalderen, at idéen eller forestillingen om en ”særlig danskhed” etableres som et udtryk for national bevidsthed og som et fundament for nationalstatens etablering. Det danske landskab, den danske sang, den danske, stolte forhistorie bliver populære motiver i tidens kunst. 

Idékatalog 

Idékataloget består af en række øvelser, der på forskellig vis undersøger, hvordan disse temaer kommer til udtryk i guldaldermalerierne, og lægger op til refleksion over, hvordan kunst kan være medskaber af en nationalfølelse. Hvilke virkemidler brugte kunstnerne? Og hvordan oplever vi det i dag? Hvordan kan guldalderkunsten være relevant for os i dag?

Lundbye
Johan Thomas Lundbye: Et boelsted nær Lodskov ved Vognserup, 1847.
Foto

SMKFoto

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie
Læringsmål:
Forløbets overordnede læringsmål
Vores mål med forløbet er at vække elevernes nysgerrighed og lyst til at gå på opdagelse i kunsten for på den måde at fordybe sig i perioden. Ved at undersøge detaljer og kunstneriske virkemidler ønsker vi at give eleverne blik for en særlig vinkel i guldalderkunsten, som trækker tråde helt frem til i dag.

Fælles Mål / kompetencemål & læringsmål
Forløbet peger ind i kompetencemålene for dansk og understøtter, at:
- Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

Inden for kompetencemålene sigter forløbet mod at understøtte flere af målgruppens læringsmål, blandt andre, at:
- Eleverne kan diskutere, reflektere over og vurdere billedkunst som udtryksform ud fra både deres umiddelbare oplevelse af værkerne og ud fra en analytisk forståelse.
- Eleverne får indblik i perioden gennem de kunstneriske strømninger, der kendetegner den.

Se alle tilbud fra: