Statens Museum for Kunst

Fjernundervisning idékatalog – dansk guldalder og det moderne gennembrud

Brug SMK's online kunstsamling i din fjernundervisning!
1800-tallets Danmark er præget af store samfundsomvæltninger og værdiskift. Guldalderkunstnerne bryder med en lang tradition for hofkunstnere, da de nu begynder at male borgerskabet på lige fod med adelen. Guldalderkunsten dyrker det nationale og det nære – og viser det pæne frem i både landskaber og den borgerlige familie. I 1871 dukker Georg Brandes op og vender vrangen ud på pænheden.

Det moderne gennembrud er skudt i gang, og kunsten interesserer sig blandt andet for industrialiseringen, urbaniseringen, samfundets sociale slagsider og klasseforskelle. Mange kunstnere vil være kritiske, vise ”det virkelige liv” og diskutere de konsekvenser, det moderne samfund har for individet. 

I de foreslåede opgaver undersøger eleverne de to kunstneriske perioder over for hinanden og perspektiverer til vores egen nutid. De kan bruges som supplement til de opgaver og øvelser, vi præsenterer i idékataloget for Dansk Guldalder og for Det Moderne Gennembrud.

Exner
Julius Exner: Besøget hos bedstefader, 1853.
Foto

SMKFoto

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie
Læringsmål:
Forløbets overordnede læringsmål
Vores mål med forløbet er at vække elevernes nysgerrighed og lyst til at gå på opdagelse i kunsten for på den måde at fordybe sig i perioden. Gennem en undersøgelse af detaljer og kunstneriske virkemidler ønsker vi at give eleverne blik for kunstens stemme i to centrale perioder i dansk kunst, men også i forhold til vores samfund i dag.

Fælles Mål / kompetencemål og læringsmål
Forløbet peger ind i kompetencemålene for dansk, hvor det understøtter, at:
- Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

Inden for kompetencemålene sigter forløbet mod at understøtte flere af målgruppens læringsmål, blandt andre, at:
- Eleverne kan diskutere, reflektere over og vurdere billedkunst som udtryksform ud fra både deres umiddelbare oplevelse af værkerne og ud fra en analytisk forståelse.
- Eleverne får indblik i perioderne gennem de kunstneriske strømninger, der kendetegner dem.

Se alle tilbud fra: