Statens Museum for Kunst

Fjernundervisning idékatalog – det moderne gennembrud

Brug SMK's online billedsamling til din fjernundervisning! I guldalderen skildrede kunstnerne borgerskabet, landskabsidyl og national selvtilfredshed. Det lægges på hylden i det moderne gennembrud (ca. 1870-1900), og med inspiration fra litteraten og kritikeren Georg Brandes fremkommer en kunst, der vil sætte ting til debat. Det moderne gennembrud varsler opbrud og nytænkning på alle fronter i Danmark: politisk, teknologisk, socialt og kulturelt.

I idékatalogets aktiviteter undersøger eleverne, hvordan forandringerne i samfundet afspejles i kunsten. Mange af periodens kunstnere ser sig selv som talerør for det nye moderne” samfund og for det moderne” menneske. De vil være kritiske, vise det virkelige liv” og diskutere de konsekvenser, det moderne samfund har for mennesket.

Idékataloget består af en række øvelser, der på forskellig vis undersøger, hvordan kunstnere i det moderne gennembrud forholdt sig til den sociale og politiske virkelighed. Hvilke virkemidler brugte kunstnerne? Og hvordan oplever vi det i dag? Hvilken relevans har det moderne gennembruds kunst i dag?

Sat ud
Erik Henningsen: Sat ud, 1892.
Foto

SMKFoto

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk, Historie
Læringsmål:
Forløbets overordnede læringsmål
Vores mål med forløbet er at vække elevernes nysgerrighed og lyst til at gå på opdagelse i kunsten for på den måde at fordybe sig i perioden. Gennem en undersøgelse af detaljer og kunstneriske virkemidler ønsker vi at give eleverne blik for kunstens stemme i det moderne gennembrud, men også i forhold til vores samfund i dag.

Fælles Mål / kompetencemål & læringsmål
Forløbet peger ind i kompetencemålene for dansk, hvor det understøtter, at:
- Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

Inden for kompetencemålene sigter forløbet mod at understøtte flere af målgruppens læringsmål, blandt andre, at:
- Eleverne kan diskutere, reflektere over og vurdere billedkunst som udtryksform ud fra både deres umiddelbare oplevelse af værkerne og ud fra en analytisk forståelse.
- Eleverne får indblik i perioden gennem de kunstneriske strømninger, der kendetegner den.

Se alle tilbud fra: