Statens Museum for Kunst

Fjernundervisning idékatalog – kunst i kikkerten

Brug kunsten på SMK til din fjernundervisning! Kunst kan pirke til fantasien, fortælle fantastiske historier og sætte vores tanker og sanser i gang. I dette forløb bevæger vi os ind i billedkunstens univers. Vi lægger ofte mærke til forskellige detaljer og oplever måske hver især noget forskelligt, når vi står over for kunst.

Vi lader derfor eleverne sætte ord på deres umiddelbare oplevelse af kunstværkerne, men vi udforsker også, hvordan vi kan træne vores blik og undersøge kunsten nærmere. Hvordan kan vi f.eks. eksperimentere med kunstværkers evne til at fortælle historier? Hvordan lyder et maleri? Hvad betyder det, når noget er abstrakt? Og hvad kan vi sige om kropssprog, materialer, former, linjer, symboler, blikke, lyde, lugte osv.? 

Forløbet

Forløbet består af 4 forskellige øvelser, der på forskellig vis undersøger, hvad kunst er, hvad den kan, og hvordan man kan forholde sig til den. Forløbet fokuserer på at aktivere elevernes fantasi og åbne deres forståelse for de mange forskellige måder, der er at opleve kunst på – selv når man befinder sig i et coronakarantænehjem!

Gijsbrechts
Cornelius Norbertus Gijsbrechts: Trompe l'oeil med trompet, himmelglobus og Frederik III's proklamation, 1670.
Foto

SMKFoto

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk, Håndværk og design
Læringsmål:
Forløbets overordnede læringsmål
Vores mål med forløbet er at vække elevernes nysgerrighed og evne til at undres ved at udfordre deres vante tankegange. Vi ønsker at skabe rum for fordybelse og give eleverne mod på og sprog til at opleve, bruge og undersøge kunst og de mange andre former for billedsprog, de møder i deres hverdag.

Fælles Mål / kompetencemål & læringsmål
Forløbet peger ind i kompetencemålene for dansk og billedkunst, hvor det understøtter, at:
- Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.
- Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder.

Inden for kompetencemålene sigter forløbet mod at understøtte flere af målgruppens læringsmål, blandt andre, at:
- Eleverne kan undersøge og analysere kunst ud fra både deres egen oplevelse og i forhold til værkernes samtid.
- Eleverne kan sætte sig ind i kunstværkernes univers og samtale om deres forståelse af både egen og andres tolkning.
- Eleverne kan samtale om kunstneriske virkemidler ud fra en analytisk forståelse.

Se alle tilbud fra: