Statens Museum for Kunst

Fjernundervisning idékatalog – kuratering

Brug SMK's online billeddatabase i din fjernundervisning! Statens Museum for Kunst (SMK) er Danmarks nationalgalleri med en kunstsamling af 700 års kunsthistorie fordelt på over trehundredetusinde kunstværker. Museet kan kun vise omkring to procent af samlingen ad gangen – så der sker en nøje udvælgelsesproces for at finde temaer, værker og sammensætninger, der kan inspirere og vise nye sider af kunsten.

I dette undervisningsforløb undersøger vi, hvordan et museum fungerer i dag. Hvordan bliver en udstilling til? Og hvordan kan vi efterfølgende analysere den? At planlægge og lave udstillinger kaldes også for kuratering. Det kommer af latin og betyder ‘at drage omsorg for’. Som kurator drager man altså omsorg for kunsten, men også for publikum. Vi diskuterer subjektivitet, kuratorens arbejde og institutionens rolle. Vi undersøger også, hvad der sker, når kunstværker sættes sammen med personlige genstande og hverdagsobjekter. Hvordan ændres betydninger gennem nye sammenhænge og personlige fortællinger? Og hvordan kan et coronakarantænehjem kurateres til noget ekstraordinært? 

Idékatalog

Idékataloget består af 4 forskellige øvelser, der på forskellig vis undersøger den kuratoriske praksis. Forløbet fokuserer på forskellige aspekter såsom udvælgelse og sammensætning af materiale, formidling, kontekst og udstillingsrum. Gennem de praktiske kuratoriske øvelser, der tager udgangspunkt i hjemmet som udstillingsrum, og de ting, eleverne har til rådighed omkring sig som udstillingsobjekter. Herved tydeliggøres det, hvordan museet er en subjektiv institution, der fortæller historier fra et udvalgt perspektiv og foretager valg og fravalg.

kuratering
Værkudvælgelse til en udstilling.
Foto

SMKFoto

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling
Fag:
Billedkunst, Dansk
Læringsmål:
Vores mål med forløbet er at vække elevernes nysgerrighed og evne til at undres ved at udfordre deres vante tankegange. Vi ønsker at skabe rum for fordybelse og give eleverne et sprog for og et analytisk afsæt til at opleve, bruge og vurdere kunst og de mange andre former for billedsprog, de møder i deres hverdag, og forholde sig kritisk til museet som institution.

Se alle tilbud fra: