Koldkrigsmuseum Stevnsfort ved Skoletjenesten Østsjællands Museum

HVIS...

Dilemmaspil, hvor de studerende selv er medspillere i en historisk ramme.

Hvad sker der, HVIS Danmarks sikkerhed er i fare? Hvem opdager truslen, hvem vurderer truslens farlighed, og hvem tager de afgørende beslutninger, der handler om at beskytte Danmark?

Der venter de studerende en sansemættet oplevelse, når klasselokalet byttes ud med et spektakulært underjordisk fort fra Den Kolde Krig.

Vi befinder os sidst i 1980´erne.  Knivskarpe frontlinjer er trukket op imellem øst og vest. Dér, på den yderste frontlinje, ligger Stevnsfort, klar til handling, hvis der skulle opstå krig.   

Forløbet er bygget op omkring et rollespil, hvor de studerende gennem aktiv handling får et realistisk billede af det, der foregik under Den Kolde Krig. De studerende møder dilemmaer om Danmarks sikkerhed, for hvad sker der, når Danmarks sikkerhed er i fare, og hvem tager de efterretningsmæssige, beredskabsmæssige og operative beslutninger?

De studerende kommer til at arbejde med autentiske beretninger og udstyr i en autentisk bunker fra Den Kolde Krig. Spillet ledes af spilleledere, der har ansvaret for at beskrive verden rundt om spillerne og styrer, hvad der skal ske hvornår, som følge af rollernes handlinger og spillets udvikling.

Som en del af undervisningsforløbet kommer de studerende også i undergrundens dybe gange og rum.  

Det anbefales, at forløbet enten anvendes som optakt til eller afslutning på et forløb om Den Kolde Krig hjemme på studiet, da det giver et godt indblik i Danmarks rolle i koldkrigskonflikten.  

HVIS...
PÅ VAGT OVER FOR ENHVER TRUSSEL

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3½ time
Pris:
1900 kr.
Yderligere priser:
Inkl. entré og særlig adgang til det underjordiske fort
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUD, EUX, Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
EUD, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Almen studieforberedelse, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Dramatik, Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbet leder hen imod, at de studerende bliver i stand til at:

- bruge ord som normalbillede, efterretning og beredskab.

- se sammenhæng mellem efterretningsmæssige, beredskabsmæssige og operative beslutninger.

- indgå i diskussioner om forskellige dilemmaer fra Den Kolde krig.

- fortælle om Stevnsforts funktion for Danmark og NATO.

- forstå konflikten mellem NATO og WAPA.

- indgå i et læringsrum, hvor alle kan være med.