Skole-Kirke-Tjenesten

Jesus og Lyngvild

Et arbejde med de bibelske tekster og moderne kirkekunst.

Jim Lyngvild har skabt stor opmærksomhed med en række fotografiske fortolkninger over bibelske fortællinger, som har været udstillet i Faaborg Kirke i sommeren 2020.

I dette projekt dykker eleverne ned i fortællingerne bag billederne. Hvad handler fortællingerne om? Hvordan har Jim Lyngvild fortolket Bibelen?

Og kan Jim Lyngvilds billeder overhovedet hænge i en kirke?

Arbejdet foregår dels på klassen, hvortil læreren modtager lærervejledning, powerpoint og elevopgaver, og derudover får eleverne i forbindelse med et kirkebesøg mulighed for at opleve Jim Lyngvilds billeder i stort format.

Bebudelsen
Foto

Jim Lyngvild

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger
Fag:
Billedkunst, Kristendomskundskab
Læringsmål:
Med udgangspunkt i Jim Lyngvilds fotografiske fortolkninger over en række bibelske fortællinger skal eleverne forstå indholdet i fortællingerne bag billederne samt forholde sig til, hvordan Jim Lyngvild har fortolket dem. Endvidere skal eleverne vurdere, hvorvidt billederne kan hænge i en kirke.