Kulturskolerne

Kulturpakke – Gør kunsten levende! – På Øregaard Museum – Dagtilbud: 5-6 år

I denne afvekslingsrige kulturpakke kommer børnegruppen på et lidt anderledes museumsbesøg på Øregaard Museum. Dele af den aktuelle udstilling formidles med kunstformidlingsmetoden Visual Thinking Strategies (VTS), hvor børnenes egne oplevelser af kunsten er i centrum. Herefter omskaber børnene i mindre grupper indtrykkene til små, interaktive e-bøger på iPad. På den måde inviterer vi børnene til refleksion, sansning, samarbejde og udtryksglæde på museet. 

Om VTS

VTS står for Visual Thinking Strategies, som er en anerkendende og nysgerrighedspirrende formidlingsmetode. Metoden bruges til at udvikle refleksion, kritisk tænkning og kommunikationsevner via det at observere kunst i en gruppesammenhæng. Metoden tager udgangspunkt i deltagerne og bygger videre på deres egne erfaringer og observationer gennem en gruppedynamisk proces, hvor deltagerne, med facilitatorens hjælp, lytter til de andre deltageres synspunkter og vurderer, om de ser tingene på samme måde. Metoden stammer fra USA og er udviklet af psykolog Abigail Housen i samarbejde med tidligere leder af undervisningsafdelingen på Museum of Modern Art (MoMA) Philip Yenawine, for at styrke børns og voksnes selvtillid og glæde ved kunstoplevelser.

Kunst- E-bøger på iPad

Med iPad har vi fået et værktøj, som på nem vis kan generere både tegning, foto, film, lyd og tekst. Produktion af e-bøger kan forene mange af disse teknikker til et samlet dynamisk udtryk med særligt frie rammer, og på en legende måde kan børnene skabe deres eget unikke udtryk. Vi bruger Book Creator-appen, som er ganske nem at håndtere, og i mindre grupper vil børnene selv fremstille karakterer, scenografi og lyd. Hver gruppe laver sin egen bog.

Forløbet

Børnene præsenteres for Øregaard Museums aktuelle udstilling og modtager VTS-formidling ved udvalgte værker. Efterfølgende skal de i mindre grupper se udstillingen og udpege et værk, som de gerne vil digte en lille fortælling ud fra. Børnene tager fotos af de valgte værker med iPads. 

Efter en pause går vi op i Øregaard Museums formidlingsrum, hvor anden del af kulturpakken foregår. Her taler vi sammen om de valgte værker, og børnene hører lidt mere om de e-bøger og fortællinger, de skal lave.

Vi bruger det kunstpædagogiske legetøj "Le Viseur", hvor børnene via geometriske former og farver i forskellige størrelser får mange muligheder for at skabe deres egne små værker. Børnene tager fotos med iPads af deres egne kunstværker, og disse bruges til at skabe e-bogen. Efter en frokostpause fortsætter grupperne deres arbejde med bøgerne, og dagen slutter af med fælles visning af produktionerne.

Øregaard Museum kunne være interesseret i evt. at vise nogle af de færdige e-bøger enten på deres sociale medier eller via en skærm på museet. Der indgår ingen fotos af børnene selv i e-bøgerne, kun børnenes stemmer kan høres.

Forberedelse

 • Husk madpakker og drikkevarer til børnene. Det vil være muligt at få lidt luft undervejs i den dejlige Øregårdspark. 
 • Download af Book Creator app på iPad
 • Hav 2-3 iPads med. Husk at oplade dem inden besøget. 
 • Der skal være en pædagog for hver gruppe.
 • Vi tager udgangspunkt i den aktuelle udstilling. Hvis I er nysgerrige, kan de voksne læse mere her:  Events | Øregaard Museum (oregaard.dk)

Det kan I gøre efter kulturpakken

 • Efter forløbet kan børnene arbejde videre med at fortælle historier gennem figurer og tegninger, enten digitalt eller helt analogt. 

Underviser

Camil Hesse fra Leg med Medier, læs mere om Le Viseur på: www.legmedmedier.dk
Marie Abel Hesse, VTS-kunstformidler og underviser www.vtsdanmark.dk

Hvor: Øregaard Museum 
Antal børn:  12 børn
Varighed: kl. 9.15-13.00
Periode: 2024 februar og marts

Øregaard Museum
Øregaard Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
800 kr.
Max deltagere:
12 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
5, 6
Faciliteter:
 • Mulighed for at spise medbragt mad
 • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
 • Alsidig personlig udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Kultur, æstetik og fællesskaber
 • Social udvikling
Læringsmål:
Denne kulturpakke giver mulighed for bl.a. at arbejde med disse dele af Den styrkede pædagogiske læringsplan indenfor emnet "Kultur, æstetik og fællesskab":

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte skabende
virksomhed og æstetik, der er både indtryk og udtryk.
Indtryksdimensionen består af børnenes egne æstetiske
oplevelser i direkte møder med forskellige kunstarter
såsom scenekunst, film, maleri, musik, sang og litteratur.
Æstetiske oplevelser giver børn mulighed for at dele, spejle
sig i og fortolke egne og andres livserfaringer, tanker og
drømme. Samtidig har oplevelserne en kropslig dimension,
hvor indtryk sætter førsproglige aftryk som kropslige for
nemmelser og oplevelser. Det kan fx være, at børn mærker
spændingen i kroppen, når de lytter til en fængslende
fortælling, eller børnene kan føle glæde eller nedtrykthed
over farverne i et maleri.
Udtryksdimensionen indeholder børnenes egen skabende
og eksperimenterende praksis. Den er båret af børns lyst,
kreativitet, improvisation og aktive deltagelse. Nysgerrig
hed, sansning, leg og fantasi indgår i den æstetiske lære
proces og ansporer til nye perspektiver og anskuelser, der
kan forankres som ny viden og ny læring.