Kulturskolerne

Kulturpakke - Skrammeltryk - Skole: 0.-3. klasse

Vi trykker med genbrugsemballage!

Når vi trykker Skrotrobotter, er der ikke noget, der er grimt, ikke noget, der er pænt, det er bare mærkeligt på den fede måde!

Med forskellige slags skraldeformer som f.eks. mælkelåg, plastikemballage og bølgepap trykker vi fantastiske og farverige figurer med hver deres helt egen personlighed.

Forberedelse

  • Eleverne kan med fordel gennemgå forskellige geometriske former.
  • Husk arbejdstøj, da vi skal male.
  • Tal evt. om genbrug og bæredygtighed.

Forløb

Introduktion: Børnene sætter ord på nogle af alle de former, vi omgiver os med til daglig, ved at se på og tale om forskellige emballageformer. Børnene instrueres i, hvordan man trykker. Vi taler om visuelle principper såsom symmetri/asymmetri og størrelsesforskelle.

Udførelse: Form - Børnene trykker hver deres robot med sort farve. Farve - Før robotten males, arbejder eleverne med farvecirklen. Til sidst males skabelontrykket.

Evaluering: Med udgangspunkt i de færdige tryk gennemgår vi de begreber, som eleverne har beskæftiget sig med i løbet af dagen.

Formål

  • Elevernes kreativitet nuanceres gennem arbejdet med en ukonventionel trykketeknik.
  • Forløbet skærper elevernes form- og farveforståelse, og igennem trykprocessen får de en oplevelse af, at man kan bruge et umiddelbart værdiløst materiale til at skabe værdifulde, unikke kunstværker. 

Hvor Kulturskolerne, Billedkunst

Varighed Én dag, kl. 9.00-13.00

Periode Forår 2020

Underviser Annika Øyrabø har udgivet flere bøger for børn, senest "Skrotrobotter, papkøer og andet sjov", Carlsen, 2014 – en bog med en masse idéer til, hvad man kan bygge ud af skrald – samt "Lortehjorte – Historier for moderne møgunger", Jensen og Dalgaard, 2014. www.annikaoyrabo.dk

Skrammeltryk

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
kl. 9.00-13.00
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Kommunikation, Elevernes alsidige udvikling, Matematik - Geometri og måling
Fag:
Billedkunst, Dansk, Matematik
Læringsmål:
Dette forløb bidrager blandt andet til disse videns- og færdighedsområder i faget matematik:

0. KLASSE

Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer.

1.-3. KLASSE

Eleven kan anvende geometriske begreber og måle.

Eleven kan kategorisere figurer.

Eleven har viden om egenskaber ved figurer.