Marstal Søfartsmuseum

Kursus i NAVIGATION

Tværfagligt undervisningsforløb, hvor navigation ligger uden for de enkelte fags rammer, men gør brug af både matematik og fysik/kemi. Der vil være en introduktion til navigation gennem tiderne og de historiske udfordringer, der har været tidligere - og hvordan de er blevet løst undervejs. Eleverne vil lære om Jordens koordinatsystem - længdegrader og breddegrader – og om, hvordan man finder vej. De forskellige kompasformer vil blive gennemgået, så man lærer at navigere uden mobiltelefon. Dette vil udmønte sig i, at eleverne vil kunne udsætte kurser i de udleverede søkort og finde deres position.

Matematik:

Tallenes historiske udvikling: Eleverne får en introduktion til det 4.000 år gamle 60-talssystem, som ligger til grund for, at der er 60 minutter på en time og 360 grader på en cirkel.

Brug af koordinatsystemet: Eleverne lærer om længde- og breddegrader, som i princippet svarer til et koordinatsystem. De kort, vi kommer til at arbejde i, er på nordlig bredde og østlig længde, hvilket svarer til koordinatsystemets første kvadrant.

Vinklers størrelser og parallelforskydninger: Eleverne kommer til at arbejde med kurser og vinkelmåling og udsætte disse i grader i søkortene. Ligeledes vil man lære at udsætte pejlinger, og dette vil foregå med parallellineal, hvor man er nødt til at parallelforskyde målet i søkortet/koordinatsystemet.

Trigonometri knyttet til retvinklede trekanter og beregning af afstande, der ikke kan måles: Eleverne vil lære at udsætte en 4-8-stregspejling, hvor kendskabet til en retvinklet trekant vil gøre det muligt at bestemme afstanden til et objekt i land.

Fysik/kemi:

Eleverne vil tilegne sig viden om grundlæggende begreber, når vi gennemgår brugen af magnetkompas og funktionen af et gyrokompas.

Kort 152
Søkort, der bliver brugt i undervisningen.
Foto

Marstal Søfartsmuseum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Fysik/kemi - Perspektivering, Historie - Kronologi og sammenhæng, Matematik - Geometri og måling
Fag:
Fysik/kemi, Historie, Matematik
Læringsmål:
Jeg kan finde vej i et søkort og udsætte min position og kurs.

Se alle tilbud fra: