Danmarks Jernbanemuseum

Odense i forandring 1800-2020

Byvandring med afsæt i infrastruktur og byudvikling i Odense via nedslag i byens transporthistorie.
Forløbet kan ikke bestilles i ferier, weekender og på helligdage.

Læringsforløbet "Odense i forandring 1800-2020" giver indblik i, hvordan en by løbende forandres, og hvordan teknologi, erhvervsudvikling og transport gennem historien har ændret byens udseende. Forskellige perioder har haft behov for forskellige løsninger. Nye transportformer har skabt fysiske forandringer og nye muligheder og samtidig skabt nye grænser og vækstområder i byens landskab. På en byvandring i centrum af Odense introduceres nedslag i byens historie, hvor man kommer tæt på de store forandringer, der har formet Odense frem til i dag, og skaber dermed en baggrund for at forstå byens udseende, og ikke mindst hvorfor byen igen forandrer sig i disse år med vægt på højt, tæt byggeri, biler væk fra bymidten og offentlig transport i form af letbanen. Eleverne stifter bekendtskab med kulturlandskaber og byrum gennem byvandringen. De introduceres til det kildemateriale, der er synligt i bybilledet, i form af trafikale anlæg og bygninger. Eleverne bearbejder efterfølgende viden og egne fotos fra byvandringen i et digitalt bykort. De benytter programmet Thinglink fra Skoletube.  Bykortet skal illustrere byudviklingen og de indtryk, eleverne har med sig efter oplevelsen af byrummet.

Jernbanemuseet
Elever fra 6. klasse på Giersings Realskole på byvandring i Odense
Foto

Flemming Wedell

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
600 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Matematik - Geometri og måling, Historie - Kronologi og sammenhæng, Dansk - Fremstilling, Historie - Kildearbejde
Fag:
Dansk, Historie, It og medier
Læringsmål:
Eleven har viden om byrum og kulturlandskaber som kilder
Eleven har viden om Odense bys forandring fra 1800-tallet og frem til i dag med fokus på trafikale anlæg
Eleven kan forklare betydningen af ændringer i byens struktur ud fra transportmæssige ændringer
Eleven kan lokalisere og placere bygninger, anlæg og byrum på trykte og digitale kort
Eleven kan bearbejde egne fotos og tekster med digitale værktøjer
Eleven kan præsentere og formidle viden om Odense bys forandring via et digitalt bykort

Se alle tilbud fra: