Arbejdermuseet

Retten til en bolig - byvandring

Det er en menneskeret at have en bolig. Men det kan være dyrt og svært at få en. Hvis du finder et sted, kan du så blive der? Er der plads? Er den sund? Har du råd til det? Hvad kan du selv gøre? Gå med, og bliv klogere på fortid, nutid og fremtidens boligproblematikker og aktivisme.

banner på bygning ved Folkets Park på Nørrebro i København. På banneret står der 'Folkepark eller betonklods'.

Boligaktivisme på byvandring

Gennem de sidste 100 år har Nørrebro som bydel forvandlet sig fra et ludfattigt slumkvarter til et gentrificeret hipt nabolag med social slagside. Bydelen er bl.a. kendt for 1970’ernes slumstormere og 1980’ernes bz’ere, men boligaktivismen som fænomen er både ældre og stadig levende og aktuelt.

På byvandringen dykker vi ned i tiden omkring Første Verdenskrig, 1970’erne og i dag gennem historiske personer og identiteter og virkelige boligdilemmaer og undersøger boligproblematikker og handlemuligheder ud fra konkrete personer og begivenheder. Eleverne møder bl.a. udsættelser og protester i 1918, kampe for og imod sanering i 1976 og et væld af boligudfordringer i dag omkring, hvem der kan bo i byen og hvordan.

Historisk empati og handlemuligheder

Personerne og dilemmaerne, som eleverne arbejder med, er konstrueret på baggrund af kildemateriale og historiske undersøgelser. Gennem dilemmaerne træner eleverne deres historiske empati, indlevelse, diskussion og stillingtagen og bliver klogere på handlemuligheder, brud og kontinuitet på boligområdet.

Med Nørrebro som prisme forholder eleverne sig til det københavnske boligmarked og temaer som hjemløshed, fattigdom, diskrimination og lighed/ulighed i fortid, nutid og fremtid.

Oplagt som forløb

Byvandringen er oplagt til forløb om velfærdsstaten, livsvilkår i det 20. og 21. århundrede, sub-/modkulturer og bz-bevægelsen. Det passer ligeledes til et kulturfagsforløb med historie/samfundsfag og fordybelse/inspiration til projektopgaven.

Et kig til himlen fra en meget lille baggård et sted i Københavns brokvarterer før sanering.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
800 kr.
Yderligere priser:
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Elevernes alsidige udvikling, Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng, Samfundsfag - Politik, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold, Samfundsfag - Økonomi
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Historie, Projektopgaven, Samfundsfag
Læringsmål:
Forløbet styrker elevernes historiske identitet, udfordrer deres retfærdighedssans, og derved klæder dem på til at deltage i det demokratiske samfund. Det lærer de ved at undersøge historiske personers motivationer og livsvilkår, for derefter at forholde sig til dilemmaer og uretfærdigheder.

Målet er at se, hvordan hverdagsliv og aktivistiske handlinger har været med til at gøre små og store forskelle.
Heri vil eleverne også kunne styrke deres sans for kontinuitet og brud, og undersøge komplekse sammenhænge mellem hverdagsliv og struktur.

Se alle tilbud fra: