Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Skabelse og Undergang

Alle religioner har en fortælling om verdens tilblivelse og som regel også dens undergang. Nogle tager også stilling til, hvordan mennesket skal forholde sig til verden - her er fokus på kristendommen og få andre religioners stillingtagen til naturen (med fokus på Danmark). - særligt også hvad tænker eleverne selv?

I dette mindre undervisningsmateriale, stifter eleverne bekendtskab med bibelens skabelsesberetning og fortællingen om Noas Ark, som en slags undergangsberetning/genfødsel. I materialet medtages ikke den nytestamentlige undergangsberetning (dommens dag) i Johannes Åbenbaringen, målgruppen taget i betragtning. Den medfølgende tegneserie omhandler de to fortællinger og kan derfor bruges som læsetekst eller som forklaringsbilleder til den oplæste bibelfortælling. For at perspektivere til FN’s Verdensmål om Livet på land, medtages også andre naturreligioners forhold til naturen og særligt dyrene. I de tilhørende opgaver får eleverne også lov at komme med egne overvejelser om forholdet mellem religion og dyreforhold på jorden.

Forsiden af tegneserien til undervisningsmaterialet
Niels Roland
Foto

Illustreret af Niels Roland

©

Niels Roland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4.
Kompetenceområde:
Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Kristendomskundskab
Læringsmål:
Materialet ønsker at eleverne skal blive klogere på udvalgte fortællinger fra bibelen og andre religioners forhold til naturen i forhold til en etisk stillingtagen - Skal vi bevare og beskytte naturen og dyrene i den?