Folketeatret

Skoleforestilling: Kong Lear

Et klassisk drama om magt og kærlighed

Kong Lear er den evigt relevante historie om en ældre, magtfuld mand der tager en forkert beslutning og falder fra magtens tinde uden helt at forstå, hvad der ramte ham. Forestillingen lægger op til diskussioner, ikke kun om Shakespeares værker, men om svigt, tab og ikke mindst om, hvordan magt påvirker mennesker. Men også samtaler om hierarkier og alder, såvel i familier som i samfundet generelt, er oplagte. 

Temaer
Magt, kærlighed, tillid, bedrag, venskab, respekt

Handling
Da Lear vil fordele riget mellem sine tre døtre, tager han fejl af tomme ord om følelser overfor op­rigtig kærlighed. Den yngste datter elsker ham af et ærligt hjerte, men hun hverken kan eller vil overbyde sine ældre søstres hykleri, og hun forvises derfor. Snart må Lear sande, at de ældste døtre hverken vil give ham husly eller respekt. Hans stolte sind byder ham at vende sin familie ryg­gen, og som husvild drager han ud i den vilde natur. I hans følge er Jarlen af Kent og datteren Cor­delia, der begge må optræde i forklædning for at redde deres konge og far fra den stormfulde og isnende kolde hede, der nu danner rammen om Lears hjem og sind. 

Fortællingen om fædre, børn, svigt og magtbegær udfoldes af den reumertvindende instruktør Vi­beke Wrede, som sammen med Waage Sandø har bearbejdet tragedien, så det er tabet af familien og forstanden, der er i centrum for en dybt rørende historie om kærlighed, der tåler alt.

En ældre mand sidder og kigger alvorligt ind i kameraet og en ung kvinde ligger i hans favn

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
75 kr.
Yderligere priser:
75 kr. pr. person for grupper flere end 6 personer og under 25 år, der tilkommer et gebyr på 75 kr. pr. ordre.
Max deltagere:
158 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUD, EUX, Læreruddannelser
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Almen sprogforståelse, Dansk, Dramatik
Læringsmål:
Dansk:
/…/Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster arbejdes der med primært dansk litteratur, sprog og medier med henblik på at etablere et møde med kultur- og bevidsthedsformer i Danmark, Europa og den øvrige verden fra oldtiden til i dag. Faget forbinder gennem den intensive tekstlæsning, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, sproglige, historiske og æstetiske synsvinkler og bringer dermed oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles elevernes udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed, og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både receptive og den produktive dimension af faget.
- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier

Drama:
Dramatik er et fag, som forbinder skabende processer inden for scenekunst med overvejelser over de æstetiske udtryk. Det betyder, at faget beskæftiger sig med at skabe, forstå og reflektere over forskellige former for iscenesættelse i en aktuel eller historisk kontekst
- Analysere og kvalificere forståelsen af sceniske udtryk og manuskripter med præcis anvendelse af fagbegreber
- Forstå, sammenligne og anvende væsensforskellige scenekunsttraditioner og – teorier