Folketeatret

Skoleforestilling: Peter af Farum

Peter af Farum er en aktuel politisk satire om magt og idealisme og inspireret af virkelige hændelser i Peter Brixtoftes karriere.

Peter af Farum er en fiktiv historie om en mands storhed og fald. Den karismatiske og visionære og ikke mindst folkelige bykonge der skal gøre en halvkedelig kommune til Danmarks bedste sted at bo. Der tænkes stort, men er det forsvarligt, og er det lovligt? Mød den fiktive version om Peter Brixtoftes visionære politiske karriere. Forestillingen lægger op til diskussioner om etik og moral, om gode visioner og vejen derhen. Men også om det politiske miljø og det samfund vi lever i. Må man gøre hvad som helst i den gode sags tjeneste? 

Temaer
Politik, lokalpolitik, idealisme, magt, ideologi, etik, mod, demokrati

Handling
På Folketeatrets Store Scene udspiller sig et drama om en karismatisk, visionær og folkelige bykonge samt hans flok af dedikerede kommunalpolitikere, der rider med på en ideologisk bølge om at gøre en halvkedelig kommune til Danmarks bedste sted at bo. Der skal computere til alle skolebørn, nye gynger og vipper på alle legepladser, ismaskiner i børnehaverne, og rejser til de ældre. Der tænkes stort, og der skal bygges i stor stil: Idrætshaller, kulturcentre og vigtigst af alt; byens stadion skal renoveres. Men er det forsvarligt? Og er det i det hele taget lovligt? Folketeatrets Peter af Farum er inspireret af virkelige hændelser, men er dog ren og underholdende fiktion om et menneske, der turde at stå ved sine visioner, selv i modgang.

En mand står i blå skjorte og med jakken over skulderen foran et skilt hvor der står Farum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
75 kr.
Yderligere priser:
75 kr. pr. person for grupper flere end 6 personer og under 25 år, der tilkommer et gebyr på 75 kr. pr. ordre.
Max deltagere:
600 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUD, EUX, Læreruddannelser, Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Dansk, Dramatik, Psykologi, Samfundsfag
Læringsmål:
Dansk:/…/Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster arbejdes der med primært dansk litteratur, sprog og medier med henblik på at etablere et møde med kultur- og bevidsthedsformer i Danmark, Europa og den øvrige verden fra oldtiden til i dag. Faget forbinder gennem den intensive tekstlæsning, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, sproglige, historiske og æstetiske synsvinkler og bringer dermed oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles elevernes udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed, og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både receptive og den produktive dimension af faget.”
- ” analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier.”

Drama:
”Dramatik er et fag, som forbinder skabende processer inden for scenekunst med overvejelser over de æstetiske udtryk. Det betyder, at faget beskæftiger sig med at skabe, forstå og reflektere over forskellige former for iscenesættelse i en aktuel eller historisk kontekst”
- ”Analysere og kvalificere forståelsen af sceniske udtryk og manuskripter med præcis anvendelse af fagbegreber”
- ”forstå, sammenligne og anvende væsensforskellige scenekunsttraditioner og – teorier”

Psykologi:
Socialpsykologi:
- ”Social adfærd, gruppepsykologiske processer, inklusion og eksklusion samt social indflydelse”

Samfundsfag:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
Sociologi:
- politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
Politik:
- magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, her-under ligestilling mellem kønnene.
Økonomi
- velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markeds-mekanismen og politisk påvirkning heraf
- makroøkonomiske sammenhænge, bæredygtig udvikling, målkonflikter og styring natio-nalt, regionalt og globalt.