Aabenraa Kommune - åben skole

Tag snakken: ORGANDONATION – noget vi taler om

Hvad kan jeg donere, efter jeg er død?
Er man virkelig død, når man er hjernedød?
Kan man være for gammel til at være donor?
Hvorfor har nogle mennesker brug for et nyt organ?

Det kan være nogle af de spørgsmål, I har om organdonation. Stil dem til en af vores frivillige. Få besøg af frivillige, der har organdonation tæt på livet. Hør dem fortælle deres personlige historier om, hvordan det er at modtage et organ, have doneret et organ eller at være pårørende til enten en afdød donor eller en transplanteret.

Dansk Center for Organdonations frivillige har alle stået i situationer, hvor spørgsmål og følelser om organdonation kommer frem. De fortæller deres personlige historier om organdonation og svarer på spørgsmål. Kontakt os, og vi planlægger nogle spændende timer eller en spændende dag sammen med dig.

Varighed

  • Minimum 2 lektioner.
  • Kan vare op til 7 lektioner.
  • Aftales ved booking.

Eksempel på indhold for 2 lektioner:

Indholdet aftales og afstemmes med jer, inden vi kommer ud til jer.

  • Indledning med quiz: Hvad ved vi om organdonation, og hvad er vores holdning til organdonation?
  • En personlig historie: Den frivillige fortæller sin personlige historie.
  • Hjerne/hjertedøden: Kort film. Spørgsmål og diskussion.
  • Fra donation til transplantation. Visning af korte film fulgt op af spørgsmål og diskussion.
  • Stillingtagen og registrering.
  • Afsluttende spørgsmål + ny holdningsafdækning.

Ungdomsuddannelser er også velkommen til at benytte tilbuddet.

Tag snakken - ORGANDONATION noget vi taler om Book foredrag gratis og hør min personlige historie.

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
I skal kun dække omkostninger til transport og eventuelle materialer.

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Elevernes alsidige udvikling, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik
Fag:
Biologi, Dansk, Elevernes alsidige udvikling, Kristendomskundskab, Samfundsfag, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Læringsmål:
I forløbet arbejdes der med følgende kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål:

Sundhed og trivsel: Eleven kan fremme egen og andres sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder.

• Livsstil og levevilkår: Eleven kan vurdere sundhedsfaktorer i relation til eget liv.

• Relationer: Eleven kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer.

Sted