Thomas Ziegler Larsen

Thomas Ziegler Jensen Skoletjenesten undervisningstilbud
Lad os se, hvad der sker, når man popper popcorn uden låg! (frit efter Steen & Stoffer)
Leder af Naturcenter Amager Strand
30 59 55 76

Arbejdsområder 

  • Faglig og strategisk ledelse på Naturcenter Amager Strand 
  • Indgåelse af partnerskaber 
  • Projektleder på Naturcenteret i Børnehaven 2.0 og Science Camps på Amager Strand 
  • Medlem af styregruppen for Big Bang-konferencen 
  • Formand for Uddannelsesudvalget for Natur- og Kulturformidleruddannelsen 

Faglig profil 

  • Sciencepædagogik 
  • Dagtilbud som målgruppe 
  • Naturen som genstandsfelt 
  • Opstart og drift af eksterne undervisningstilbud 

Baggrund 

Thomas er uddannet pædagog og har en baggrund som børnehaveklasseleder i København. Thomas har været ansat i Skoletjenesten siden 2015, hvor han blev ansat som daglig leder på Naturcenter Amager Strand, kort efter naturcenteret åbnede. Hovedfokus har været på - i samarbejde med naturcentrets øvrige ansatte - at opbygge en stabil driftsenhed i Skoletjenesten med undervisning, familieaktiviteter og foreningssamarbejde og derigennem give københavnerne en unik adgang til strandens og Øresunds natur. Den stabile drift har dannet grundlag for forskellige udviklingsprojekter, blandt andet Naturcenteret i Børnehaven og Science Camps på Amager Strand. Ved siden af arbejdet på Naturcenter Amager Strand sidder Thomas i styregruppen for Big Bang-konferencen og har ansvaret for spor 11: Naturfag i eksterne læringsmiljøer. Thomas fungerer desuden som formand for uddannelsesudvalget på Natur- og Kulturformidleruddannelsen og er suppleant til bestyrelsen i DASERA.