NaturBornholm

Livet i jeres vandhul

Med fiskenet og akvarier, terrarier og insektnet, undersøgelsesbakker, forstørrelsesglas og bestemmelsesduge begiver vi os samlet ned til et af vandhullerne nær skolen.

Livet i et vandhulVi afholder en Børne-Bioblitz og undersøger, hvad der gemmer sig under vandoverfladen og i bevoksningen rundt om vandhullet. Der er smådyr alle vegne, og mange af dem opdager vi aldrig, hvis vi ikke søger efter dem. 

Med udgangspunkt i elevernes egne fangster kikker vi på, hvilke dyr vi har i terrarier og akvarier. Ved hjælp af en forskellighedsdug opdager børnene de små forskelle og ligheder ved smådyr og beskriver, hvordan smådyrene ser ud, og hvilken dyregruppe de mon tilhører. Hvordan kan man se, om dyret er et insekt? Vi kommer ind på, hvad smådyrene æder, og hvilke forsvarsmekanismer de har, så de ikke bliver ædt af andre. Om foråret møder vi helt sikkert frøer, frøæg eller haletudser, som vi også ser på.

Før læringsaktiviteten er det en god idé, at eleverne får snakket om forskellige dyregrupper, levesteder og fødevalg, især de hvirvelløse dyr, som der er flest af.

”Livet i et vandhul” lægger op til, at I selv kan arbejde videre med at undersøge vandhuller, søer og vandløb i nærheden af jeres skole samt udføre enkle temperatur- og vandmålinger m.m.

Praktisk information:

Hvornår: bedst fra april til oktober

Husk fornuftigt tøj og gummistøvler.

Tag gerne logbøger, tegnematerialer og tablets eller mobiltelefoner med til at tage fotos med, til arbejdet senere hjemme på skolen.

Er turen om foråret, kan I medbringe et lille akvarium. Så kan I tage frøæg med hjem til udklækning. Husk, at I skal genudsætte dem i det samme vandhul, når haletudserne begynder at udvikle bagben.

Baggrundsmaterialer:

Børn fanger smådyr
Nysgerrige børn
Foto

NaturBornholm

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 3/4 time
Pris:
1500 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Undersøgelse:
Undersøgelser i naturfag (2. – 4.klasse) Organismer (2. klasse) Naturen lokalt og globalt (4. klasse)

Perspektivering:
Perspektivering i naturfag (2. – 4. klasse) Organismer (2. klasse)

Kommunikation:
Ordkendskab (2. – 4. klasse)